Kataloq Orders Logistika

Other Xammal və izolyasiya materiallarının satışı

(1 ton)
Date:
27.07.23
Ad ID:
30413
Baxış sayı:
114
Şikayət et

Information:

№ Mallar Ölçü vahidi Tərkibi I. Şamot tn. AL2O3-30% ,SiO2 -65% Odadavamlığı >1750*C II. Gil (yerli) tn. AL2O3-22%, CaO+MgO Odadavamlığı >1250*C III. Mertel (yerli) tn. AL203>32% ;75% Şamot+25% Rusiya gili Odadavamlığı >1750*C IY. Qrafit tn. C>80% >3000*C Y. Marşalit tn. 99% SİO2 >2000*C YI. CrMg(xromomaqnezit) tn. Cr-30% Mg-24% Odadavamlığı 1800*C÷2000*C YII. Mg(maqnezit) tn. Mg-80÷85% Odadavamlığı >2000*C YIII. Əhəng (yanmış, yanmamış) tn. Ca-90% Qiymətlər tələb olunan həcmə uyğun olaraq təyin edilir. Nağd və köçürmə yolu ilə ödəniş mümkündür.-2