Каталог Объявления заказчиков Логистика

Кузнец-сварщик (0 объявление)

Azərbaycanda DƏMİRÇİ qaynaqçıların yüksək KEYFİYYƏTLİ XİDMƏTLƏRİ

Müasir dünyanı dəmir material olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Dəmir olmadan hündürmərtəbəli binaları inşa etmək, maşın və gəmi istehsal etmək qəliz məsələ olardı. Dəmirdən məişət, sənaye və inşaat da daxil olmaqla bütün sahələrdə istifadə olunur. Bu səbəbdən də, dəmirlə işləməyi bacaran, elektrik qaynaq aparatından istifadə edərək metal detalları qəliz konstruksiyalara birləşdirən qaynaqçılara hər zaman tələbat var və olacaqdır. 

Dəmirçi və qaynaqçı peşəsi maksimum dərəcədə məsuliyyət və diqqət tələb edən fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Belə ki, inşaat konstruksiyalarının uzunömürlülüyü və dayanıqlığı, müxtəlif texnikanın fəaliyyəti və istifadə müddəti məhz bu mütəxəssislərin işinin keyfiyyətindən asılıdır. Bununla yanaşı, proses zamanı yol verilən hər hansı bir səhv, səhlənkarlıq fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, qaynaqçıların xidmətindən həyatımızın bir çox sahələrində geniş istifadə olunur. Qaynaqçılar inşaat, sənaye, maşınqayırma, gəmiqayırma sahələrində olduğu kimi, energetika, neft emalı sənayesi və kənd təsərrüfatında da çalışırlar. 

Bütün bu sahələrdə işləyən qaynaçılar isə eyni fəaliyyətlə, yəni metalın əridilməsi yolu ilə konstruksiyaların, mürəkkəb aparatların, hissələrin, detalların birləşdirilməsi ilə məşğul olurlar. 

Dünyanın bir sıra ölkələrində olduğu kimi, ölkəmizdə də sənaye, tikinti və kənd təsərrüfatı sahəsi yüksək sürətlə inkişaf edir. Bu sahələrdə isə prosesin dayanmadan irəli aparılması üçün bir çox mütəxəssislərlə yanaşı, dəmirçi qaynaqçılara da ehtiyac duyulur. Bunun da nəticəsi olaraq, Azərbaycanda, xüsusilə də prosesin daha sürətlə getdiyi Bakıda çox sayda peşəkar qaynaqçılar yetişib. Bu sahənin peşəkarları fəaliyyət sahəsindən, işin miqdarından və qəlizliyindən asılı olmayaraq yüksək keyfiyyətli qaynaq xidmətləri təklif edirlər. 

См. больше