Каталог Объявления заказчиков Логистика

Строитель (2 объявление)

Azərbaycanda SƏRFƏLİ QİYMƏTƏ VƏ PEŞƏKAR BƏNNA XİDMƏTLƏRİ 

Bənna tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən əvəzsiz ustalardan biridir. Təmir-tikinti sahəsində demək olar ki, asan iş yoxdur. Lakin bənnalara ən çətin və məsuliyyətli işlər tapşırılır. Sözügedən mütəxəssislər yalnız əlləri ilə işləməklə yetinmirlər. Belə ki, onlar bu sənətin bütün incəliklərinə hakim olmaqla yanaşı, lazımi bilik və bacarıqlara da sahibdirlər.

İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bənnalar tikinti materialı baxımından əsas olaraq daşdan istifadə edirlər. Bu səbəbdən də, onları bəzən daş ustası və yaxud hörgü ustası da adlandırırlar. Təmir və yaxud tikinti zamanı bənnalar əsas olaraq aşağıdakı işlərin icrası ilə məşğul olurlar:

  • Bünövrənin qoyulması və hörülməsi;
  • Divarların hörülməsi;
  • Evlərin və müxtəlif təyinatlı binaların inşası;
  • Hovuzların hörülməsi;
  • Daş döşəmələrin vurulması və s.

Bununla yanaşı, bir sıra yenidənqurma və təmir işlərində də bənnaların köməyindən istifadə olunur. Belə ki, istər təmir, istərsə də sıfırdan inşaat zamanı bənnaların köməyi olmadan keçinmək mümkün deyil.

Dövrümüz durmadan inkişaf edir və sözsüz ki, bu inkişaf şərtlərində müştərilər daha müasir, daha keyfiyyətli xidmət tələb edirlər. Tikinti sahəsi və bu sahədə çalışan ustalar də bu inkişafa ayaq uyduraraq son zamanlar yeni bacarıqlar qazanıblar. Ustalar artıq öz işlərində yeni-yeni texnika və üsullardan istifadə etməyə başlayıblar ki, bu da müştərini ən mükəmməl nəticə ilə təmin etməyə imkan verir.

Azərbaycanda da bənna sənəti özünəməxsus yerə sahibdir və tarixi köklərə malikdir. Uzun illər boyunca bənna xidmətindən istifadəyə olan tələbat fonunda bu sahə üzrə çox sayda peşəkar ustalar yetişib. Paytaxt Bakıda da bənna xidməti təklif edən bacarıqlı hörgü ustaları ucaltdıqları gözoxşayan binalar ilə öz işlərinə keyfiyyət möhürü vurublar. 

См. больше