Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Manipulyatorlar (0 elan)

MANİPULYATORLAR – SİFARİŞ, İCARƏ, QİYMƏTLƏR

Manipulyator özündə eyni anda iki xüsusi texnikanı birləşdirən universal texnikadır. Bu texnika müxtəlif növ yüklərlə işləmək üçün özündə kran və yük maşınını birləşdirir. Manipulyatorların çoxfunksiyalı olması inşaat zamanı yalnız bir texnika ilə bir çox işi həll etməyə imkan verir. 

Bu texnika növünün əsas üstün cəhəti yükləmə və boşaltma, həmçinin daşınma əməliyyatları da daxil olmaqla eyni anda bir neçə xidməti əhatə etməsidir. Bu isə manipulyatorlardan istifadəni çox rahat və sərfəli etdiyindən bu texnika böyük tələbatla alınır. 

Bununla yanaşı, aşağıdakı sahələrdə bu texnikanın köməyindən yararlanmaq mümkündür:
  • Məişət əşyalarının və avadanlıqlarının, tikinti materiallarının və konstruksiyaların qaldırılması, yüklənməsi və daşınması;
  • İnşaat zamanı (qaldırıcı kran olaraq istifadə olunur);
  • Nəqliyyat vasitələrinin evakuasiyası;
  • Ağacların daşınması;
  • Kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması;
  • Küçə reklamlarının quraşdırılması və yaxud sökülməsi üçün və s. 
Həmçinin, şəxsi istifadə və yaxud hər hansı müəssisə üçün manipulyator modeli alarkən bir neçə cəhətə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:
  • Daşınacaq və qaldırılacaq yükün həcmi və çəkisi;
  • İşin icrası üçün planlaşdırılan vaxt;
  • İşin həcmi;
  • Texnikanın istifadə olunacağı müddətdə hava şəraitinin vəziyyəti.

Bununla belə, manipulyator sifariş edərkən diqqət yetirilməli digər cəhət texnikanın yük götürmə bacarığıdır. Aydın məsələdir ki, daşınacaq yükə uyğun manipulyator seçilmədikdə texnika verilən tapşırığın öhdəsindən gələ bilməyəcək və yaxud tapşırığı normadan artıq cəhdlərlə icra edəcək. Yalnız bütün cəhətlər nəzərə alındıqdan sonra müvafiq yük götürmə bacarıqlı düzgün modeli seçmək lazımdır. 

Manipulyator alışı və icarəsi qiymətləri isə müxtəlif amillərə görə təyin edilir. Bu amillər isə daşınma məsafəsi, yükün ölçüsü və həcmi, işin icrası üçün tələb olunan ümumi müddətlə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda bazarda bu texnikanın satışı və icarəsi ilə yanaşı manipulyatorların təmiri də həyata keçirilir. Manipulyatorlarla bağlı istənilən xidmətdən yararlanmaq üçün təklif edilən çox saylı elanlar sırasından seçim etməyiniz kifayətdir.


 

Daha çox bax