Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Dülgər (0 elan)

Azərbaycanda dülgərlərİn yüksək keyfİyyətlİ xİdmətlərİ

Bu gün bir çox istehsalat sahəsində olduğu kimi, tikinti sahəsində də demək olar ki, bütün fəaliyyətlər avtomatlaşdırılıb. Lakin bir neçə fəaliyyətlər var ki, burada tapşırıqlar hələ də əl əməyi ilə icra olunur. Bu gün uca binaların, qəliz konstruksiyalı sənaye tikililərinin inşasında ən son texnologiyalar ilə yanaşı, dülgərlərin də əməyindən geniş istifadə olunur. Üstəlik, bu cür mütəxəssislərin yerinə yetirdiyi işi əvəz etmək mümkün deyil.

Beləliklə, dülgər tikinti sahəsində ağac material ilə işləyən ustadır. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ağac insan fəaliyyətinin bütün sahələrində istifadə olunan geniş yayılmış tikinti materiallarından biridir. Ətrafımıza nəzər yetirsək, çox sayda əşyanın ekoloji təmiz olan məhz bu təbii materialdan hazırlandığını görərik. Mebellər, məişət əşyaları, döşəmə və çox sayda digər məhsullar məhz ağacdan hazırlanır. Bütün bu əşyalar gündəlik həyatımızda əvəzsiz rola sahib olduğundan bu məhsulları hazırlaya bilən və təmir edən dülgərlərə də hər zaman ehtiyac duyulur.

Bu mütəxəssislərin əsas tapşırığı əvvəlcədən müəyyən edilmiş texnologiya, çertyoj və plana uyğun olaraq müxtəlif ölçülərdə konstruksiyaların yaradılmasıdır. Daha sadə dillə desək, dülgərlər ağacdan müxtəlif detalların, məhsulların və tikinti konstruksiyalarının istehsalı ilə bağlı işləri yerinə yetirirlər. İlk baxışdan sadə görünsə də, sözügedən peşə çoxşaxəlidir.

Peşəkar dülgərlər həmçinin ağac materialdan evlər, körpülər inşa edə, memarlıq nümunələrini bərpa edə bilərlər.

Dülgərlik sənəti Azərbaycanda tarixi köklərə malikdir. Hələ qədim zamanlardan dülgərlər ağacdan müxtəlif gözoxşayan alətlər, məhsullar yaradıblar. Bu gün də dülgərlər bu peşənin qədim ənənələrini davam etdirərək bu sənəti yaşadırlar. Bu səbəbdən də, tikinti bazarında peşəkar dülgərlərin yüksək keyfiyyətli xidmətlərinə rast gəlmək mümkündür. 

Daha çox bax