Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Çınqıl (2 elan)

ÇINQIL TİKİNTİ MATERİALI - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Çınqıl inşaatda istifadə olunan təbii materiallardan biridir. Digər dənəcikli  tikinti materiallarında olduğu kimi, çınqılların da ölçüləri 5 və 70 mm arasında dəyişir. İnşaatda istifadə olunan çınqıl müxtəlif mənşəli ola bilər. Bunlar dağ, çay, dəniz, buzlaq və göl mənşəli çınqıllardır.

Bununla yanaşı, çınqıllar öz möhkəmiyi, şaxtaya davamlılığı ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyətlər çınqılın mənşəyindən asılı olaraq dəyişir. Həmçinin, çınqıllar geniş rəng çalarlarına malikdir və çəhrayı, açıq mavi, sarı və qəhvəyi rəngdə ola bilərlər. Bu təbii materialın əsas üstün cəhətlərindən biri ekoloji cəhətdən təmiz material olmasıdır. Bu material həmçinin əksər maddələr ilə reaksiyaya girmir.

İnşaatda çınqıldan beton və döşəmə (styajka) işlərində istifadə olunur. Bu zaman daha çox dağ mənşəli çınqıllar tələb olunur. Belə ki, bu cür material sement məhlulunun tərkibində hissəciklərin daha yaxşı yapışmasını təmin edir və onun möhkəmliyini artırır. Bu məqsədlə istifadə olunan çınqıl təmiz olmalıdır. Onun digər bir funskiyası betonda iri boşluqları doldurmaqdır. Çınqıl daşı məhz bu xüsusiyyətinə görə bünövrə qoyularkən istifadə olunur. Bununla yanaşı, çınqıl yol örtüklərinin salınması zamanı da tövsiyə edilir.
 
Bütün bunlardan əlavə, inşaat çınqılları həm landşaft, həm də interyer dizayn zamanı vacib əhəmiyyətə malikdir. Bu material xarici təsirlərə qarşı dözümlü və möhkəm olduğundan landşaft dizaynı zamanı geniş istifadə olunan məhsuldur. Bununla yanaşı, xoşagələn xarici görünüşə sahibdir. Bu iki xüsusiyyət çınqılı dizayn sahəsində əvəzolunmaz material edir.

Çınqıl istehsal edən yerli sahibkarların məhsulları tikinti bazarında çeşidlərin çox olmasına kömək edir. Digər tikinti materialları kimi bazarda çınqıl satışı ilə bağlı çox sayda münasib təkliflər var. Satıcıların çınqıl qiymətləri ilə bağlı təkliflərini nəzərdən keçirərək topdan çox keyfiyyətli çınqıl məhsulu əldə etmək mümkündür.

Daha çox bax

Çınqıl (2 elan)