Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Buldozerlər (0 elan)

BULDOZERLƏR – SİFARİŞ, İCARƏ, QİYMƏTLƏR 

Buldozerlər torpaq qazılması ilə bağlı çox sayda işlərin həyata keçirilməsi üçün yüksək göstəricilərə malik və etibarlı xüsusi texnikalardır. İnşaat və yaxud yol çəkilməsi zamanı torpağın qazılması, torpağın kənar əraziyə daşınması, həmçinin dağ-mədən işləri üçün buldozerlərə tələbat yaranır. 

Özlüyündə torpaq qazan texnika olan buldozerlər sərbəst şəkildə hərəkət edir, torpaq və digər bu növdə qazma işləri ilə bağlı effektiv nəticə nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, yüksək məhsuldarlıq, böyük həcmdə torpağı daşımaq və müxtəlif növ tapşırıqları yerinə yetirmək bacarığı müxtəlif sahələrdə bu texnikaya olan tələbatı gündən-günə artırır. 

Bu gün buldozerlərdən yol təsərrüfatı, inşaat, faydalı qazıntıların tapılması və digər fəaliyyət növlü müəssisələrin işi zamanı istifadə olunur. Sözügedən bu texnikanın kəsmək, qazmaq, qazılmış topaq və digər bu növ örtükləri daşımaq qabiliyyəti sayəsində aşağıdakı digər işlər üçün də istifadə olunur:
  • Torpağın hamarlanması və qazılmış ərazinin təmizlənməsi;
  • İnşaat prosesinə başlamaq üçün ərazinin lazımi vəziyyətə gətirilməsi;
  • Orta dərinlikli kanalların yaradılması, meliorasiya işləri ;
  • Xəndəklərin və digər çuxurların yenidən doldurulması;
  • Mədən sahəsinin təmizlənməsi;
  • Böyük ərazilərin tullantılardan, daş-kəsəkdən, qardan və s.dən təmizlənməsi. 

Bulzoderlərin hərəkət hissələri texnikanın müxtəlif növ örtüklərdə rahat hərəkət etməsini təyin edir. Bu texnikalar hərəkət bacarıqlarına görə iki növə ayrılır. Belə ki, müasir buldozerlər təkərli və yaxud tırtıllı ola bilər. Hər iki hərəkət növü isə öz növbəsində müsbət cəhətlərə malikdir. 

Beləliklə, tırtıllı buldozerlər yolsuzluq şəraitində işlədikdə yüksək effektivliyə malikdir. Təkərli buldozerlər isə ümumi yollarda daha rahatlıqla hərəkət edir. Tırtıllı buldozerlərlə müqayisədə təkərli buldozerlərdən yardımçı təmizlik işlərində daha çox istifadə olunur. Bununla belə, təkərli buldozer yüksək dözümlülüyə və hərəkət rahatlığı kimi digər üstün cəhətlərə malikdir. 

Hazırda fərdi müştərilər və yaxud müəssisələr Bakı və rayonlarda müxtəlif növ işlərin həyata keçirilməsi üçün buldozerlər icarəyə götürə və yaxud ala bilərlər. Texnika bazarında işlək və yeni buldozerlərlə bağlı çox sayda sərfəli təkliflər və elanlar mövcuddur. Bununla yanaşı, buldozer xidməti ilə bağlı fərdi xidmət sahiblərinin də kifayət qədər münasib təklifləri var. Buldozerlərin icarə qiyməti isə digər ölkələr ilə müqayisə etdikdə kifayət qədər sərfəlidir. Beləliklə, buldozer sifariş edərək və yaxud alaraq bir sıra işinizi həll edəcək universal texnikaya sahib olursunuz.
 

Daha çox bax

Qiymət

Elanın növü

Şəhər

Qəsəbə


{{ advert.price }} {{ 1+' '+advert.unit }}
{{ advert.sub_category ? advert.sub_category : advert.category }} {{ advert.title2 ? advert.title2 : '' }} {{ advert.account_name }}

{{ advert.address }}

{{ advert.date }}