Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Əhəng (0 elan)

ƏHƏNG - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Əhəng tikinti materialları sırasında özünəməxsus yerə malikdir və bir sıra məqsədlər üçün geniş istifadə olunur. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əhəng beton və tikinti məhlullarının vacib tərkib hissəsidir. Emal zamanı təbii mənşəli bu materialın demək olar ki, bütün komponentləri istifadə olunur. Həmçinin, əhəng tərkibində mineral əlavələr və gil kimi az miqdarda qatqılara malik ola bilər.

Bununla yanaşı, bu material asanlıqla əlçatan olduğundan tikinti sahəsində böyük populyarlıqla istifadə edilir. Bir çox məhsulun tərkibinə daxil olan əhəng bu materialı daha dayanıqlı və yüksək səviyyədə suyadavamlı edir. Bu materialının faydalı xüsusiyyətlərindən həmçinin yol tikintisi üçün vacib olan xüsusi məhlulların hazırlanması üçün də istifadə olunur.

Əhəngdən tikinti sahəsində əsas olaraq aşağıdakı işlərin icra edilməsi üçün istifadə edilir:
  • Müxtəlif elementlərin ağardılması üçün. Əhəngi su ilə qarışdırdıqda mükəmməl ağardıcı məhlul əldə edirik. Bu qarışım ilə divarları, tavanı və həm tikilinin daxilində, həm də xaricində digər elementləri ağartmaq mümkündür. Bir çox hallarda əhəng ilə zirzəmilərin divarları ağardılır. Bu isə öz növbəsində zirzəmini dezinfeksiya etməyə və ona təmiz görünüş qazandırmağa imkan verir. Əhəngdən bu cür geniş istifadəyə səbəb isə qiymətinin ucuz, özünün isə uzunömürlü olmasıdır;
  • Suvaq işləri üçün. Suvaq işləri üçün sönmüş əhəngdən istifadə çox geniş yayılıb;
  • İnşaat məhlullarının elastikliyinin yaxşılaşdırılması üçün. İnşaat məhlullarına əhəng əlavə edildikdə onların elastikliyi daha da yaxşılaşır və istifadə zamanı əlavə rahatlıq təmin olunur və s.

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, ekoloji cəhətdən təmiz olan bu materialdan məkanların dezinfeksiyası üçün də istifadə olunur. Belə ki, hər hansı səthə əhəng vurulduqda həmin örtüyün üzərində kif və göbələk əmələ gəlmir. Bu səbəbdən də, inşaat zamanı mümkün olan hallarda digər materiallar əvəzinə əhəngdən istifadəyə üstünlük vermək daha məqsədəuyğundur.

Bakıda demək olar ki, tikinti məhsulları satılan bütün mağazalarda əhəng satışı həyata keçirilir. Müştərilər bir çox cəhətdən sərfəli olan bu məhsulu alaraq təmir işlərini daha keyfiyyətli və sağlam etmək şansına malikdirlər.

Daha çox bax