Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Mühəndis (0 elan)

Azərbaycanda yüksək KEYFİYYƏTLİ və peşəkar MÜHƏNDİS XİDMƏTLƏRİ

Mühəndislərin təmir-tikinti sahəsində oynadığı rol danılmazdır. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, inşaat sahəsində çalışan mühəndis bina və digər tikililərin, körpülərin və yolların layihələndirilməsi, inşası və təmiri, həmçinin tikinti işlərinin planlaşdırılması, təşkili və əlaqələndirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssisdir.

Mühəndislər dizayn və ya tikinti şirkətlərində, yaxud birbaşa olaraq tikinti aparılan obyektdə çalışa bilər. Bununla da, mühəndisin çalışdığı məkandan asılı olaraq onun vəzifə öhdəlikləri və tapşırıqları da dəyişir.

Bununla yanaşı, mühəndislər layihə üzrə nə qədər işçi qüvvəsinin tələb olunduğunu təyin etməklə yanaşı, lazımi tikinti materiallarının seçilməsində də öz köməyini əsirgəmirlər. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən mühəndislər tikinti meydançalarına birbaşa olaraq rəhbərlik edirlər.

Belə ki, mühəndislər:
  • inşaat konstruksiyalarının quraşdırılmasına cavabdehdirlər;
  • tərtib etdikləri cədvələ riayət olunmasına və işin keyfiyyətinə nəzarət edirlər;
  • icra edilən işlərin inşaat normalarına və qaydalarına uyğun olub-olmamasını yaxından izləyir;
  • inşaat prosesi üçün nə qədər vaxt, vəsait və material lazım olacağını müəyyən etmək üçün smeta sənədlərini hazırlayır;
  • müəllif nəzarəti həyata keçirir və s.

Lakin mühəndislərin fəaliyyət çərçivəsinə daxil olan işlər bununla bitmir. Eyni zamanda, təchizatçılardan əldə edilən tikinti materiallarının və konstruksiyaların keyfiyyətinə nəzarət etmək də mühəndislərin məsuliyyət daşıdığı məsələlərə aiddir.

Sirr deyil ki, müasir dövr müasir peşə bacarıqları tələb edir. Bu səbəbdən də, bu gün mühəndislər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər olmalıdırlar. Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən mühəndislər ən çətin və mürəkkəb tapşırığın öhdəsindən gəlməyə qadirdirlər.

Daha çox bax