Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Santexnik (0 elan)

Azərbaycanda YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ ÇİLİNGƏR XİDMƏTLƏRİ

Çilingərlər (santexnik) əsas olaraq metal materialdan hazırlanan əşya və predmetlərlə işləyən peşəkar ustalardır. Bu peşə qədim fəaliyyətlərdən biridir və tarixi köklərə sahibdir. Belə ki, insanlar hələ qədim dövrlərdə metaldan gündəlik istifadə olunan alətlər düzəldiblər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, qədim dövrlərdən bu günümüzə qədər  çilingərlər öz bacarıqlarını inkişaf etdirib və bu səbəbdən də, bu gün bir sıra müxtəlif sahələrdə bu peşə sahiblərinin əməyindən istifadə olunur. 

Beləliklə, dövrümüzdə çilingərlik peşəsinin özü də bir neçə fərqli peşə növlərinə bölünür və bunlara nümunə olaraq məişət, maşınqayırma, gəmiqayırma, tikinti və s. sahələrdə çalışan çilingərləri göstərmək olar. 

Ümumilikdə isə çilingər metalla işləyir və bu materialdan predmetlər, qurğular və mexanizm hissələri hazırlayan peşəkardır. Bu ustalar həmçinin elektrik avadanlıqları, santexnika və nəqliyyat vasitələri ilə də işləməyi bacarırlar.

Deməli çilingərlər öz fəaliyyətləri zamanı aşağıdakı tapşırıqları icra edirlər:

  • Detalların hazırlanması;
  • Onların qurulması və sökülməsi;
  • Müxtəlif təyinatlı avadanlıqların təmiri işləri;
  • Avadanlığın nöqsanlarını aşkar etmək və icra səviyyəsini müəyyən etmək üçün yoxlamaların aparılması;
  • İstifadə olunan alətlərin istismara yararlılığının təmin edilməsi və s. 

Sirr deyil ki, çilingərlərin işi kifayət qədər çətin və mürəkkəbdir. Lakin bu peşə fiziki güc və dözümlülük ilə yanaşı, məsuliyyət, səliqəlilik və əməksevərlik də tələb edir. Ölkəmizdə çox sayda işinin peşəkarı çilingər var desək yanılmarıq. Bakıda isə xüsusilə sənaye və tikinti sahəsində ixtisaslaşmış peşəkar çilingərlər fəaliyyət göstərir. Çilingər xidmətlərinin dəyəri isə işin həcmindən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq dəyişir. 

Daha çox bax