Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Qum (0 elan)

QUM TİKİNTİ MATERİALI - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

İnşaat qumu istənilən növ inşaat zamanı geniş istifadə olunan tikinti materialıdır. Qum drenaj funksiyasını yerinə yetirə və su təmizləyici qurğularda da istifadə oluna bilər. Bununla yanaşı, qumdan inşaatda daha çox hörgü-suvaq işlərində istifadə olunur. Hörgü-suvaq işlərində çox xırda dənəcikli və toz halında olan qumdan istifadə etmək tövsiyə olunmur. Həmçinin, inşaat qumu gilli olmamalıdır, əks təqdirdə müəyyən problemlərlə üzləşə bilərsiniz.

Belə ki, sement qarışımı əldə edərkən qumun əsas funksiyası kiçik boşluqları doldurmaq və həmçinin məhlulu plastiklik və axıcılıq ilə təmin etməkdir.

Qum aşağıdakı növlərə bölünür:
  • Təbiət mənşəli: çay, karyer, dəniz qumu;
  • Əlavə emal işləri ilə hazırlanmış: kvars, inşaat, quru qum və s.

Təbiət mənşəli qum dənəciyinin ölçüsü 0,15 mm-dən 5 mm-ə qədər olur. Dəniz qumunun tərkibində çox az sayda kənar qarışımlar olduğundan yüksək səviyyədə təmizlik dərəcəsinə malikdir. Bu səbəbdən də inşaatda dəniz qumunun yüksək qiymətləndirilməsi təsadüfi deyil. Bununla yanaşı tikinti zamanı hörgü-suvaq işləri üçün qara qumdan da istifadə olunur.

Qum bir sıra üstünlüklərə malik universal tikinti materialıdır. Belə ki, qum:
  • ekoloji cəhətdən təmiz materialdır, allergik reaksiyalara səbəb olmur və məkanın mikroiqlimini dəyişmir;
  • bütün boşluqların doldurulmasını təmin edən axıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
  • tikintidə istifadə olunan qum yanmaya davamlıdır. Atəşin təsirinə məruz qaldıqda insan orqanizmi üçün zərərli olan maddələr buraxmır;
  • qum tikinti materialı uzun ömürlü materialdır. Zamanla öz strukturunu dəyişmir.
  • qum çürümür

Ölkəmizdə qum satışı demək olar ki, yerli istehsal olunan qum materialları hesabına inkişaf edir. Qum, daş və çınqıl kimi tikinti materiallarına artan tələbatı demək olar ki, yerli müəssisələr, sahibkarlar ödəyirlər. Beləliklə, yerli tikinti bazarında hər növ qumların satışı həyata keçirilir. Qum satışı ilə məşğul olan satıcılar hər bir alıcı üçün münasib qiymətlər təklif edir.

Daha çox bax

Qum (0 elan)