Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Su çənləri (2 elan)

SU ÇƏNLƏRİ - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Su çənləri gündəlik həyatın vacib hissəsi olan suyun toplanması və saxlanılmasında böyük yol oynayır. Müasir sənaye müəssisələri suların toplanması, daşınması və saxlanılması ilə bağlı müxtəlif materiallardan su çənləri istehsal edirlər. Su çənləri qismində əsas olaraq, konteyner, baklar və sisternlərdən istifadə olunur. 

Bununla yanaşı, yuxarıda da qeyd etdiyimiz məhsullar polimerdən (plastik), metaldan və fiberqlas kimi müxtəlif materiallardan hazırlanır. Sözügedən bu materiallardan hazırlanan su çənlərinin hər biri ayrı-ayrılıqda bir çox xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Həmçinin, məişətdə və sənayedə istifadə olunan suların tamam fərqli olduqlarını nəzərə alaraq istifadə edəcəyimiz çənlərin növünü və ölçüsünü də düzgün seçməyi bacarmalıyıq. 

Su çənlərindən adətən su verilişi zəif olan ərazilərdə evlərin və əkin sahələrinin su ilə təmin edilməsi üçün istifadə olunur. Bütün digər məhsullar kimi, su çənləri də kiçik, orta və böyük ölçülü ola bilər. Bağ evlərində əsas olaraq böyük su çənlərindən istifadə olunur və sözügedən bu çənlər bu zaman bir neçə funksiyanı yerinə yetirir. 

Beləliklə, ayrı-ayrı materiallardan hazırlanan su çənlərinin hansı məqsədlər üçün istifadə olunduqlarını və hansı xüsusiyyətlərə sahib olduqlarını ayırd edək.

Plastik çənlər

Müasir dövrdə ən çox istifadə olunan çənlər məhz plastik materialdan hazırlanır. Plastik çənlər istifadə rahatlığı və bir çox xüsusiyyətləri nəticəsində su çənlərinin satışı bazarında əhəmiyyətli mövqeyə sahibdir. Bu materialdan hazırlanan çənlər bir neçə litrdən tutmuş bir neçə tona qədər həcmə malik olur. Bununla yanaşı, plastik baklar aşağıdakı xassələrə sahib olurlar:

  • Forma və ölçülərinə görə geniş çeşiddə növləri mövcuddur;
  • İstənilən yerə quraşdırıla bilər. Bu cür plastik çənlər torpağın üzərinə yerləşdirilə və yaxud xüsusi hazırlanmış dayaqların üstündə quraşdırıla bilər. Bununla yanaşı, plastikdən hazırlanan konteynerlər korroziyaya qarşı xüsusi qorunma da tələb etmir;
  • Nəmişliyə, ani temperatur dəyişmələrinə, mayenin tərkibində olan müxtəlif maddələrə qarşı davamlıdır;
  • Qiyməti çox münasibdir. Həmçinin bazarda ucuz qiymətə ikinci əl su çənləri də satılır. 
Dəmir çənlər 

Bu çənlər plastik çənlər qədər böyük populyarlıqla istifadə olunmur. Buna səbəb isə, çəkisinin ağır olması, korroziyaya uğraması və s.dir. Dəmir çənlər də bir neçə tonluq növlərə sahibdir. 

Dəmir və plastik çənlərlə yanaşı, suların toplanması və saxlanılması üçün fiberqlas çənlərdən də istifadə olunur. Bu çənlər öz möhkəmliyi ilə seçilir. Tikinti bazarında təkliflərə nəzər salsaq, burada hər ölçüdə su çənlərinin satıldığının şahidi olarıq. Bununla yanaşı, su çənləri ilə bağlı həm standart, həm də kvadrat ölçülərdə su baklarının satışı həyata keçirilir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, yeni su çənləri ilə yanaşı işlənmiş su çənləri də böyük tələbatla alınır.

Daha çox bax