Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Yanacaq daşıyan maşınlar (0 elan)

YANACAQ DAŞIYAN MAŞINLAR – SİFARİŞ, İCARƏ, QİYMƏTLƏR

Yanacaq daşıyan maşınlar digər yük avtomobilləri kimi yük daşınması üçün nəzərdə tutulub və əsas olaraq neft məhsullarının daşınması zamanı istifadə olunur. Bu maşınlardan istifadə şərtləri və iş rejimi ilə bağlı tələblər digər yük maşınlarında və xüsusi avadanlMqlarda olduğundan çox da fərqlənmir. Lakin yanacaq daşıyan avtomobillər üçün başlıca tələb onların yanğın baxımından təhlükəsiz olmalarıdır. Bununla yanaşı, yanacaq daşıyan maşınların çəlləyi qəzaların qarşısını almaq üçün kabinəyə etibarlı şəkildə bərkidilmiş olur. 

Əhəmiyyətli dərəcədə yük götürmə imkanına malik bu yanacaq daşıyıcı maşınların əsas tapşırığı uzaq və yaxın məsafələrə neft məhsullarının daşınmasıdır. Təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin etmək məqsədilə sisternlər alüminium və yaxud poladdan hazırlansa da alüminium konstruksiyalardan daha çox istifadə olunur. Belə ki, bu materialdan hazırlanan konstruksiyalar mayenin şəffaflığına zəmanət verir və şassi üzərində düşən yükü azaldır. Bu cür sisternlər davamlı olur və korroziyaya uğramır. Bununla belə, daşınma təhlükəsizliyini təmin etmək və sızıntı hallarına yol verməmək üçün sisternlər əlavə avadanlıqlar ilə təmin edilir. 

Həmçinin, xüsusi olaraq tərtib edilməsi sayəsində çəlləyin içərisində temperatur səviyyəsi dəyişmədən qalır. Bunun da sayəsində, daşınan neft məhsulunun alovlanma ehtimalı demək olar ki sıfıra enmiş olur və daşınma zamanı buxarlanması baş vermir. 

Yanacaq daşıyan maşınlardan əsas olaraq aşağıdakı sahələrdə istifadə olunur:
  • Neft sənayesi;
  • Dizel və yax kerosin istehsalı;
  • İnşaat sahəsi (yanacaq çatdırılması üçün);
  • Neft və mazut daşınması üçün.

Yanacaq daşıyan avtomobillərin yük götürmə qabiliyyəti 24 tondan 38 tona qədər dəyişir. Tutumu isə 23 kubmetrdən 45 kubmetrə qədər ola bilər. 

Bu maşınlar bir sıra üstün cəhətlərə sahibdir. Bu cəhətlərin ən vacibləri isə bunlardır:
  • Manevr qabiliyyətinin olduqca yüksək olması ;
  • Yollarda dayanıqlılıq nümayiş etdirməsi;
  • Böyük tutumlu olması;
  • İtkisiz daşınma həyata keçirməsi.

Sirr deyil ki, gündəlik həyatımızda rahat hərəkətimiz və həmçinin sənaye müəssilərinin dayanmadan fəaliyyəti üçün yanacaq tələb olunur. Bu prosesin işinin ləngiməməsi üçün bir çox sahibkarlar yanacaq daşıyan maşın alaraq prosesi sürətləndirə və kəsintisiz iş rejimini təmin edə bilər. Yanacaq daşıyan maşın alaraq ölkə yollarında istənilən məkana rahatlıqla yanacaq daşınması həyata keçirmək şansına maliksiniz. Əgər yanacaq maşını almaq planlarınız yoxdursa bazarda bu tip maşınların icarəsi ilə bağlı da kifayət qədər sərfəli təkliflər mövcuddur.

Daha çox bax

Qiymət

Elanın növü

Şəhər

Qəsəbə


{{ advert.price }} {{ 1+' '+advert.unit }}
{{ advert.sub_category ? advert.sub_category : advert.category }} {{ advert.title2 ? advert.title2 : '' }} {{ advert.account_name }}

{{ advert.address }}

{{ advert.date }}