Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Armatur Boru (1 elan)

BORU - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Borular müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan tikinti elementidir. Bu tikinti materialından həm məişət, həm də sənaye sahəsində geniş istifadə olunur.

Sözügedən bu materiallardan müxtəlif sahələrdə fərqli istiqamətlər üçün istifadə olunduğundan çox sayda növləri var. Belə ki, hazırda tikinti bazarında artıq dəbdən düşməyə başlamış boru nümunələri ilə yanaşı, müasir dövrün tələblərinə cavab verən unikal borulara da rast gəlmək mümkündür. Sonuncuların köməkliyi ilə etibarlı və uzunömürlü boru xəttlərinin çəkilməsi həyata keçirilir.

Borulardan məişət sahəsində əsas olaraq artezian və kanalizasiya sistemlərinin, qaz və su xəttlərinin çəkilməsi zamanı geniş istifadə olunur. Borular olmadan bu xidmətləri həyata keçirmək sadəcə mümkün deyil. Sənaye sahəsində isə neft emalından tutmuş, raket texnikasına qədər borulardan geniş istifadə olunur.

İstənilən istiqamət üzrə istifadə olunan borular bir neçə cəhət üzrə növlərə bölünür. İlk olaraq, borular diametrlərinə görə kiçik, orta və böyük olur. Boru seçərkən diqqət yetirilməli olduğumuz amil boruların ötürmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır.Belə ki, hər hansı borunun ötürmə bacarığı birbaşa olaraq onun diametrindən, daxili divarların xüsusiyyətlərindən, həmçinin borudakı əyriliklərin sayından asılıdır.

Həmçinin, borular hazırlandığı materiala görə aşağıdakı növlərə bölünür:
  • Polad;
  • Mis;
  • Çuqun;
  • Metal-plastik;
  • Plastik;
  • Alüminium.

Yuxarıda qeyd edilən materiallardan istehsal olunan borular sahib olduqları xüsusiyyətlərə müvafiq olaraq müxtəlif sahələrdə istifadə olunurlar. Bununla belə, borular ölçüsünə, birləşmə formasına, izolyasiya növünə görə də bir-birindən fərqlənirlər.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, borulardan müasir həyatın bir çox sahəsində istifadə olunur. Tikinti bazarında istənilən məqsəd üçün hər növ boru satılır. Müştərilər məhz hansı məhsulu alacağını bilmirsə, boruların həm pərakəndə, həm də topdan satışı ilə bağlı bazardakı təklifləri nəzərdən keçirə və bundan sonra doğru seçimi edə bilər. Boruların satışı geniş çeşiddə həyata keçirilir və çox sayda ucuz boru əldə etmək mümkündür. Bununla yanaşı, bazarda hər bir alıcının tələbləri nəzərə alınaraq razılaşma yolu ilə də boru satılır. 

Daha çox bax