Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Qreyfer asqıları (0 elan)

QREYFER ASQILARI – SİFARİŞ, İCARƏ, QİYMƏTLƏR 

Qreyfer asqıları özlüyündə yük qaldırıcı avadanlığı təmsil edir. Bu asqıların köməkliyi ilə yük bir yerdən başqa bir yerə daşınması üçün qaldırılır. Sözügedən bu asqıların mexanizmi isə kanatlı və yaxud hidravlik ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu iki növün hər biri fərdi xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, kanatlı asqılar daha səmərəli olduğu bir halda, hidravlik mexanizmli asqılar daha cəld hərəkətli və səssiz işləmə xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Bu asqıların köməkliyi ilə metal və dənəcikli materialların, boruların, şalban və daşınma zamanı zədələnməyən digər materialların qaldırılması, yerdəyişməsi və daşınması həyata keçirilir. Asqılar isə öz növbəsində ikiçənəli və çoxçənəli ola bilər. İkiçənəli asqılar ilə şeben tipli dənəcikli materialların, çoxçənəli asqılar ilə isə iri ölçülü yüklərin qaldırılması və yüklənməsi həyata keçirilir. Həmçinin, qreyfer asqıları uzun ölçülü və böyük yüklərin daşınması üçün əvəzolunmazdır. 

Yüklərin asqılar vasitəsilə tutulması isə açıq, qapalı və yarımqapalı formada həyata keçirilir. Yükün qaldırılmasının açıq formada həyata keçirilməsi iri ölçülü materiallarla işləyərkən daha yüksək nəticələr nümayiş etdirir. Qapalı forma isə qablaşdırılmış məhsullar və ya kiçik tullantılar üçün nəzərdə tutulur. Çənənin yarımqapalı forması ilə isə universal yüklərin qaldırılması həyata keçirilir. 

Bununla yanaşı, qazıcı və qaldırıcı asqılar çənənin hərəkətinə, idarə olunmasına və tutma növlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Bu səbəbdən də qreyfer asqıları almazdan və yaxud sifariş etməzdən əvvəl sizə məhz hansı asqının lazım olduğunu, onun hansı texnika üzərində işləyəcəyini aydınlaşdırmaq məsləhətdir. 

Unutmaq olmaz ki, icra edilən işin effektivliyi hər zaman xüsusi texnikanın və onun detallarının düzgün seçilməsindən asılıdır. Nümunə olaraq qeyd etmək olar ki, qreyfer asqıları ilə bir saatdan az müddətdə 1 tona qədər yüklərin yüklənməsi və boşaldılması ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetirmək mümkündür. 

Qreyfer asqılarından yükləyici olaraq istifadə etmək görülən işin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu səbəbdən də bu asqılar həm geniş miqyaslı inşaat, həm də kənd təsərrüfatı zamanı əvəzolunmaz texnika nümunəsidir. 

Hazırda Azərbaycanda qreyfer asqılarının satışı və sifarişi ilə bağlı bir sıra münasib təkliflər edilir. Belə ki, bazarda müxtəlif istehsalçıların fərqli funksiya və imkanlara sahib təklif etdiyi qreyfer asqıları arasından seçim edə bilərsiniz. Ölkəmizdə qreyfer asqılarının qiymətləri isə çox baha olmayaraq müştərilərin büdcələrinə uyğundur.

Daha çox bax