Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Kabel (0 elan)

KABEL - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Yaşadığımız yüksək texnologiyalar dövründə bəşəriyyət energetika sahəsində böyük yol qət edib. Elektrik enerjisi evlərimizə işıq və istilik gətirməklə yanaşı, gündəlik rahatlığımı da təmin edir. Bəzən həyatımızı məişət texnikaları olmadan təsəvvür belə etmək çətindir.Elektrik enerjisi cəmiyyətin bir sıra sahəsinə öz tövhəsini verib. Bunlar nəqliyyat, kommunikasiya, səhiyyə və hətta mədəniyyət sahələridir. Sözsüz ki, elektrik enerjisinin fəal inkişafı nəticəsində elektrik enerjisini ötürən kabellər də yaradıldı.

Hazırda müasir kabel sənayesi istehsalat sahəsini geniş çeşidlərdə kabellər ilə təmin edir. Hər növ kabel isə özlüyündə ayrı-ayrılıqda tapşırıqların icrası üçün nəzərdə tutulub. Məişətdə və yaxud digər sahələrdə istifadə etdiyiniz quraşdırma kabellərinə diqqətlə nəzər yetirsəniz onların əsasən alüminiumdan deyil, misdən olduğunu görəcəksiniz. Kabellər müxtəlif markalarda və ölçülərdə ola bilər.

Bu gün kabellər ümumi olaraq aşağıdakı qruplara bölünür:
  • Alçaq gərginlikli kabellər;
  • Orta gərginlikli kabellər;
  • Yüksək gərginlikli kabellər.

Bu zaman, alçaq gərginlikli kabellər müvafiq olaraq 0-1 Kv, orta gərginlikli kabellər 1kV-35kV, yüksək gərginlikli kabellər isə 35kV-154kV gərginlik dərəcəsinə malikdir.

Bununla yanaşı, kabellər istifadə olunma sahələrinə və istifadə məqsədlərinə görə də müxtəlif qruplara ayrılır. Belə ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, kabellərdən məişət, aviasiya, sənaye, dəmir yolu, dənizçilikdə və s. bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur. İstifadə olunma məqsədlərinə gəldikdə isə qeyd edə bilərik ki, kabellərdən kommunikasiya, uzaqdan idarəetmə, səs sistemləri üçün istifadə oluna bilir. Ümumi olaraq isə müxtəlif kabellərə siqnal və nəzarət, telefon, səs və görüntü, videomüşahidə, fiber optik kabellər, cihaz kabelləri və s.ni misal olaraq göstərə bilərik.

Bütün ölkələrdə olduğu kimi ölkəmizdə də kabellərə böyük tələbat duyulur. Təəccüblü deyil ki, ölkənin tikinti bazarında və əsas olaraq Bakıda hər növ kabellərin ucuz və münasib qiymətə satışı həyata keçirilir. Bununla yanaşı, bazarda təklif edilən kabellər müxtəlif ölçülərdə olmaqla standartlara uyğun şəkildədir. Hər hansı məqsəd üçün kabel tələb olunursa mağazaları gəzməyə ehtiyac yoxdur. Belə ki, tikinti materiallarının onlayn kataloqunda kabel satışı üzrə çox sayda elanlar mövcuddur. Burada kabellərin həm topdan, həm də pərakəndə satışı ilə bağlı təklifləri dəyərləndirmək şansına maliksiniz.

Daha çox bax