Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Sement (2 elan)

SEMENT TİKİNTİ MATERİALI - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Sement qədim zamanlardan bu günümüzə qədər gəlib çatmış tikinti materiallarından biridir. Sement olmadan bir çox tikinti işini təsəvvür etmək belə mümkün deyil.

Sement bir sıra müsbət xüsusiyyətlərə malikdir və geniş şəkildə istifadə olunur. Hazırda tikinti bazarında sement qiymətləri də şişirdilmiş deyil və hər kəs üçün münasib səviyyədə yerləşir.

Bu məhsul maye ilə təmasda olduqda qatı hal alır. Həmçinin sement nəm mühitdə sərtləşməyə başlayır və bu səbəbdən də quru yerdə saxlanılması məqsədəuyğundur.

Sement digər beton doldurucular (qırmadaş, qum, çınqıl) və su ilə birləşərək istifadəyə hazır məhlulu əmələ gətirir. Bu məhluldan isə istər sənaye, istərsə də məişət yönümlü tikinti işlərində, hörgü-suvaq prosesində, həmçinin yolların salınması, su anbarlarının, körpülərin və s. çox sayda digər tikililərin inşası zamanı istifadə olunur. Bu zaman mükəmməl nəticə əldə etmək üçün tək sementin keyfiyyətli olması kifayət etmir və beton doldurucularının da eyni keyfiyyətdə olması tələb olunur.

Bu səbəbdən də, sement tərkibindən asılı olaraq müxtəlif keyfiyyətlərə malik olur. Sement möhkəmlik baxımından “M” hərfi ilə təyin edilən markalar üzrə növlərə bölünür: M200, 300, 400 və s. Həmçinin, sement məhsulu Avropa standartlarına görə 32.5, 42.5 və 52.5 olaraq möhkəmlik qruplarına ayrılır.

Hazırda Azərbaycanın tikinti bazarında M300, M400, M500 və M600 markalı sement satışları mövcuddur. Sement şirkətləri bazarın və müştərilərin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun sement qiymətləri təklif edirlər. İstənilən növ sement məhsulunu həm topdan, həm də pərakəndə almaq mümkündür.

Daha çox bax