Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Nasoslar və çirkab suların təmizlənməsi üçün motor pompaları (0 elan)

NASOSLAR VƏ ÇİRKAB SULARININ TƏMİZLƏNMƏSİ ÜÇÜN MOTOR POMPALARI – SİFARİŞ, İCARƏ, QİYMƏTLƏR

Nasos və motor pompalarından həm sənaye, həm də məişət şərtlərində istifadə olunur. Hər iki məhsulu seçməzdən əvvəl növlərinə, istifadə qaydalarına və müxtəlif xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək məqsədəuyğundur.

İlk olaraq nasoslardan başlayaq. Kinetik və yaxud potensial enerjidən istifadə edən nasoslar mayenin sorularaq boşaldılması məqsədilə istifadə olunur. Nasos yanğın əleyhinə texniki avadanlıqlarda, yaşayış yerlərində mayelərin boşaldılması, yanacaq təminatı və bir çox digər fəaliyyətlər üçün tələb olunur. Bununla yanaşı, nasoslar istifadə olunma məqsədlərinə görə məişət və sənaye növlərinə ayrılır. Məişət nasosları məişət təsərrüfatlarında, sənaye nasosları isə müəssisələrdə və xüsusi xidmətlərdə (yanğınsöndürmə) istifadə olunur.

Bununla yanaşı, nasoslar sorduğu suyun növünə görə 3 yerə bölünür:

·       Təmiz su üçün;

·       Orta səviyyəli çirkli su üçün;

·       Yüksək səviyyəli çirkli su üçün.

Həmçinin, məişətdə nasoslar vasitəsilə quyulardan su çəkilməsi, su verilişi, istilik təchizatı, quyuların qazılması və s. həyata keçirilir.

Motor pompaları isə təmiz və çirkli suyun vurulması üçün istifadə olunur. Bu pompalar benzin, dizel və ya elektrik mühərriki ilə işləyir. Müxtəlif modellərə sahib pompalardan istifadədə əsas məqsəd su basmış zirzəmilərdən suyu çəkmək, müxtəlif təyinatlı əraziləri sulamaq, çənləri təmizləmək və yanğınların qarşısını almaqdır. Motor pompaları mayeni həm sora, həm də vura bilər.

Motor pompalarını nasoslardan fərqləndirən cəhət pompalardan istifadə imkanlarının daha geniş olmasıdır. Motor pompalarından əsas olaraq məişət təsərrüfatında, inşaatda və yanğınların söndürülməsində istifadə olunur. Həmçinin, motor pompoları vasitəsilə tarlalar suvarılır, binaların su təchizatı təmin edilir.

Hazırda quyuların təmizlənməsi, kanalizasiyalardan çirkab suların çəkilməsi istiqamətində geniş istifadə olunan bu qurğulara geniş tələbat var. Onlayn kataloqda qiymətləri hər müştəri üçün uyğun olan bu texnikalarla bağlı çox sayda elanlar mövcuddur.

Daha çox bax