Kataloq Alıcının sifarişi Logistika

Binder (0 elan)

BİNDER - QİYMƏTİ, SATIŞI VƏ ÇATDIRILMASI

Binder məhsulundan təmir və tikinti işləri zamanı geniş istifadə olunur. Belə ki, bu məhsuldan beton, suvaq, alçıpan, gips və s. buna bənzər divar örtüklərində tozun aradan götürülməsi üçün tətbiq edilir. Qısası deyə bilərik ki, divara divar kağızı və boya vurulmazdan əvvəl divarlar məhz binder məhlulu ilə yuyulur. Bu zaman bu məhsuldan istifadə edərək boyamadan öncə divarın yapışma xüsusiyyətləri artırılır və bununla da son nəticə məqsədəuyğun şəkildə alınır.

Müxtəlif istehsalçıların məhsulları fərqli xüsusiyyətlərə malik ola bilər. İstifadə olunan binder məhsulundan asılı olaraq, bu məhluldan 5-6 sonra işin növbəti mərhələlərinə keçmək olar.

İnşaat sahəsində istifadə olunan digər tikinti materialları kimi binderlər də bir sıra üstün xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bu xüsusiyyətlərin ən vacibləri isə aşağıdakılardır:
  • Əksər binder çeşidləri itifadəyə hazır formada satılır;
  • Bu materialdan istifadə məhsuldarlığı artırır;
  • Vurulduğu sahənin gələcək işlər üçün keyfiyyətini yüksəldir;
  • Materialların israfına yol verməməyə kömək edir və s.

Binderlər yuxarıda qeyd edilən xüsusiyyətlər ilə yanaşı, səthə yüksək nüfuz etmə kimi müsbət cəhətə də sahibdir. Belə ki, binder məhlulu məhz bu cəhəti sayəsində vurulduğu səthin dərinliklərinə gedir və bu səbəbdən də boya ilə divarın bağlanma səviyyəsini yüksəldir.
Bununla yanaşı, binder məhlunun vurulduğu sahəyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, sözügedən bu sahə möhkəm, quru və çıxıntısız olmalıdır. Həmçinin, binderdən istifadə olunacaq səthlərin üzəri bütün digər kimyəvi maddələrdən təmizlənməlidir.

Tikinti bazarında müxtəlif çeşidlərdə və fərqli qiymətlərə malik binder satılır. Bununla belə, Bakıda ucuz binder satışı həyata keçirən çox sayda satıcı mövcuddur. Keyfiyyətli binder əldə etmək istəyən hər bir kəs tikinti materiallarının onlayn kataloqunda binder məhsullarına nəzər yetirə və çox saylı təkliflər sırasından ən münasib və sərfəli seçimi edə bilər. 

Daha çox bax